Spór o niezależność Macedonii we współczesnej ,,zjednoczonej” Europie. Cz. 2: Od II wojny światowej do współczesności, ,,Acta Politica” nr 25, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 744, Szczecin 2012, s. 39–50.

Eskalacja przemocy rewolucyjnej na przykładzie Łodzi w 1905 roku, ,,Przegląd Humanistyczny” Pedagogika. Politologia. Filologia, (Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum), pod red. Krystyny Iwan i Iwony Korpaczewskiej, Szczecin 2011, nr 5, s. 294–308.

Redakcja ,,Robotnika” Pomorza Zachodniego PPS w okresie transformacji ustrojowej (na przełomie lat 80. i 90.), [w:] Epigoństwo czy twórcza ciągłość? Ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych Drugiej Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II wojny światowej. Pod red. Eryka Krasuckiego, Tomasza Sikorskiego, Adama Wątora, Toruń 2011, s. 373–388.

Władze austriackie wobec polskiego ruchu militarnego przed 1914 rokiem w Galicji, ,,Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” (Czasopismo Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego w Krakowie), 2011, nr 1, s. 81–92.

Spór o niezależność Macedonii we współczesnej ,,zjednoczonej” Europie. Cz. 1: Okres do wybuchu II wojny światowej, ,,Acta Politica” nr 24, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 693, Szczecin 2011, s. 51–61.

Dzieje polskiego skautingu istniejącego w Galicji przed 1914 r., ,,Przegląd Humanistyczny” Pedagogika. Politologia. Filologia, (Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum), pod red. Krystyny Iwan i Iwony Korpaczewskiej, Szczecin 2010, nr 3, s. 91–112.

Rola socjalistów żydowskich na ziemiach polskich do 1914 r., [w:] Radykalna lewica na ziemiach polskich w latach 1893–1938. SDKPiL, KPRP, KPP. Uniwersytet Zielonogórski. Praca pod red. Ryszarda Rauby, Zielona Góra 2009, s. 35–48.

Misja dyplomatyczna PPS (na czele z Józefem Piłsudskim) w Japonii w roku 1904, ,,Przegląd Humanistyczny” Pedagogika. Politologia. Filologia, (Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum), pod red. Krystyny Iwan i Iwony Korpaczewskiej, Szczecin 2009, nr 2, s. 151–167.