Rec.: Juliusz Bator, Wojna galicyjska. Działania armii austro-węgierskiej na froncie północnym (galicyjskim) w latach 1914–1915, Kraków 2005, ,,Dzieje Najnowsze” (Polska Akademia Nauk Instytut Historii w Warszawie), R. XXXIX: 2007, nr 2, Warszawa 2007, s. 202–205.

Zastosowanie fortyfikacji barykadowych przez organizację bojową PPS w trakcie rewolucji 1905 roku, ,,Studia i Materiały do Historii Wojskowości” t. XLIII: 2007. Ośrodek Badań Historii Wojskowej. Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok 2007, s. 251–265.

Robert Baden-Powell jako twórca światowego skautingu oraz polska koncepcja ruchu istniejącego w Galicji przed 1914 r., ,,Czasy Nowożytne”. Rocznik poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, Tom XX: Rok 2007, s. 102–114.

Postulat niepodległości Polski w programie PPS oraz innych ugrupowań socjalistycznych, ,,Zeszyty Historyczne”, Instytut Literacki ,,Kultury” w Paryżu, z. 161, Paryż 2007, s. 3–26. Rec. JKR., Zeszyty Historyczne, ,,Przegląd Polski” [New York] z 26 X 2007.

System zaopatrywania w broń organizacji bojowych PPS w okresie rewolucji 1905 r., ,,Studia i Materiały do Historii Wojskowości” t. XLII: 2005. Ośrodek Badań Historii Wojskowej. Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok 2006, s. 117–131.

Ruch zbrojny na Podhalu w latach 1912–1914, [w:] Małopolska i Podhale w latach wielkiej wojny 1914–1918. Cz. 1. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 90. rocznicy wybuchu I wojny światowej, Nowy Targ, 27–29 sierpnia 2004 r., pod red. Roberta Kowalskiego. Prace Komisji Historii Wojskowości, T. IV/I, Nowy Targ 2005, s. 13–32.

Próby współdziałania formacji zbrojnych tworzących polską irredentę przed 1914 r., ,,Dzieje Najnowsze” (Polska Akademia Nauk Instytut Historii w Warszawie), R. XXXV: 2003, nr 1, Warszawa 2003, s. 31–47.

Wystąpienie ,,Frondy” z obozu narodowo-demokratycznego oraz jej działalność w latach 1908–1912, ,,Studia Historyczne” (Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Komisja Historyczna), R. XLVI: 2003, z. 2 (181), Kraków 2003, s. 123–146.