Galiny, Pałac i Folwark Galiny (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu), 4–6 III 2020 r., V Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Kultura Pokoju” – ,,Kultura słowa”. Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Karol Olejnik. Referat: Kultura słowa oraz współczesna retoryka w formule ,,debaty oksfordzkiej”. Kształtowanie pozytywnych wzorców w polityce i przestrzeni społecznej.

Szczecin, Szczecińska Szkoła Wyższa ,,Collegium Balticum”, 22–23 XI 2019 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa, zatytułowana: ,,Administracja publiczna i siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa narodowego RP na obszarach nadmorskich”. Przewodniczący Komitetu Naukowego: dr hab. Michał Trubas prof. CB, dr hab. Waldemar Potkański prof. CB. Referat: Aspekty zabezpieczenia nadmorskiej infrastruktury krytycznej w woj. zachodniopomorskim w kontekście zagrożenia atakami terrorystycznymi.

  Program-konferencji-bw-2019

Olsztyn, Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, 16–17 II 2018 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa, zatytułowana: ,,Stulecie resortu spraw wewnętrznych w Polsce: 1918–2018”. Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Piotr Majer. Referat: Wzorce francuskie w epoce tworzenia resortu spraw wewnętrznych na przełomie XVIII i XIX w.

  Program-Stulecie-resortu-spraw-wewnetrznych-w-Polsce-1918-2018 Link – materiał TV Olsztyn z konferencji.

Warszawa, Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego, 16–17 VI 2017 r., I Ogólnopolska Konferencja Historyków XIX wieku, zatytułowana: ,,Druki ulotne na ziemiach polskich do 1918 r.: funkcje, znaczenie, zasoby”. Przewodnicząca Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Małgorzata Karpińska. Referat: Analiza i interpretacja druków ulotnych polskich ugrupowań lewicowych w Królestwie Polskim z przełomu XIX i XX w.

Gdynia, Uniwersytet Gdański i Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, 29–31 III 2017 r., XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Edukacja dla bezpieczeństwa, zatytułowana: ,,Terroryzm – społeczne zagrożenie i edukacyjne wyzwanie”. Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Michał Płachta. Referat: Działania podejmowane przez państwo polskie w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi.

Poznań, Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu 27 IV 2016 r., I Konferencji Naukowej ,,Bezpieczeństwo w XXI w. Szanse – zagrożenia – perspektywy”. Przewodnicząca Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Kamila Wilczyńska. Referat: Koncepcja Integracja polskich jednostek antyterrorystycznych w ramach europejskiego programu ATLAS za sprawą Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.

Galiny, Pałac i Folwark Galiny (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu) Warszawa 17–19 II 2016 r., I Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Kultura pokoju: ,,Wojna i pokój – od interpersonalnej do globalnej perspektywy”. Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Jerzy Wiatr. Referat: Wskazania mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa polskiego w przededniu szczytu NATO w Warszawie (8–9 lipca 2016 r.).

Warszawa, Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego, 17 II 2015 r., Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Żydzi, przemoc, rewolucja 1905 r.” Prowadzący obrady: prof. dr hab. Tomasz Kizwalter, dr hab. Katarzyna Błachowska, prof. dr hab. Andrzej Szwarc z Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Referat: Stosunek partii lewicowych w Królestwie Polskim do przejawów przemocy wobec Żydów w 1905 r.

        program_konferencji

Limanowa (Forum Małopolskich Oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Limanowej), 11–12 XII 2014 r., ,,Wielka Wojna w Małopolsce – Bitwa Limanowska 1914” w ramach projektu ,,Wielka Wojna w Małopolsce – pamięć i tożsamość”. Prowadzący obrady: prof. dr hab. Michał Baczkowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Referat: Kwestia militarna w odbiorze społeczności regionalnej z obszaru Podhala przed wybuchem Wielkiej Wojny z 1914 roku.

Warszawa (Instytut Pamięci Narodowej), 30 XI 2012 r., ,,O niepodległość i socjalizm”. W 120. Rocznicę powstania Polskiej Partii Socjalistycznej. Prowadzący obrady: prof. dr hab. Włodzimierz Suleja i prof. dr hab. Andrzej Friszke. Referat: Koncepcja terroryzmu w programie i działalności PPS do 1908 r.