Rzecz o upadku imperium (Cesarstwa rzymskiego w V w.) na skutek kryzysu wewnętrznego państwa oraz wielkiego procesu ruchów migracyjnych w kontekście historycznym i współczesnych analogii europejskich, [w:] Uchodźstwo jako katalizator kryzysu. Redakcja naukowa Stanisław Piskorz, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin, s. 17–32.

Obrazy pierwszej rewolucji rosyjskiej (z 1905 r.) w polskim filmie, [w:] Romantyka rewolucji. Rekonesans filmowy. Zbiór studiów pod redakcją Macieja Kowalskiego i Tomasza Sikorskiego, Radzymin–Warszawa 2016, s. 37–55.

Grupa Reagowania Operacyjno–Manewrowego ,,GROM”. Kulisy jej powstania i kierunki dalszego rozwoju w systemie bezpieczeństwa III RP, ,,Zeszyty Naukowe Collegium Balticum” (Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum), pod red. Krystyny Iwan i Iwony Korpaczewskiej, Szczecin 2016, nr 10, s. 27–42.

Idea socjalistycznej rewolucji w koncepcjach i czynach Róży Luksemburg, [w:] Obywatelki na obcasach. Kobiety w życiu publicznym (XIX–XXI w.), Redakcja: Urszula Kozłowska, Tomasz Sikorski, Adam Wątor, T. 1, Radzymin–Warszawa 2016, s. 259–279.

Radykalny model bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wykorzystania formacji policyjnych w okresie insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r., ,,Zeszyty Naukowe Collegium Balticum” (Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum), pod red. Krystyny Iwan i Iwony Korpaczewskiej, Szczecin 2015, nr 9, s. 78–92.

Terroryzm na usługach ugrupowań lewicowych i anarchistycznych w Królestwie Polskim do 1914 roku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014, ss. 568. Rec. wydawnicze: prof. dr hab. Tadeusz Wolsza i prof. dr hab. Włodzimierz Suleja.

Drużyny Bartoszowe w latach 1908–1914. Polska inicjatywa paramilitarna z obszaru Galicji Wschodniej przed wybuchem wielkiej wojny, ,,Studia Historyczne” (Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Komisja Historyczna), R. LVII: 2014, z. 3 (227), Kraków 2014, s. 371–390.

Działalność ruchów anarchistycznych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX stulecia, ,,Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” (Czasopismo Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego w Krakowie), 2014, nr 4, s. 99–113.