Carska tajna policja państwowa Ochrana wobec ruch rewolucyjnego i terrorystycznego w Rosji na przełomie XIX i XX w., [w:] Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Materiały i Studia, pod red. Andrzeja Krzaka i Danuty Gibas-Krzak, T. 1, Szczecin-Warszawa 2012, s. 47–64.

Aspekt samoofiary w wystąpieniu terrorystycznym wśród rosyjskich i polskich rewolucjonistów na przełomie XIX i XX w., [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty walki z terroryzmem i przestępczością, pod red. Andrzeja Aksamitowskiego i Marka Cupryjaka, Szczecin 2012, s. 109–121.

Spór o niezależność Macedonii we współczesnej ,,zjednoczonej” Europie. Cz. 2: Od II wojny światowej do współczesności, ,,Acta Politica” nr 25, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 744, Szczecin 2012, s. 39–50.

Eskalacja przemocy rewolucyjnej na przykładzie Łodzi w 1905 roku, ,,Przegląd Humanistyczny” Pedagogika. Politologia. Filologia, (Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum), pod red. Krystyny Iwan i Iwony Korpaczewskiej, Szczecin 2011, nr 5, s. 294–308.

Redakcja ,,Robotnika” Pomorza Zachodniego PPS w okresie transformacji ustrojowej (na przełomie lat 80. i 90.), [w:] Epigoństwo czy twórcza ciągłość? Ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych Drugiej Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II wojny światowej. Pod red. Eryka Krasuckiego, Tomasza Sikorskiego, Adama Wątora, Toruń 2011, s. 373–388.

Władze austriackie wobec polskiego ruchu militarnego przed 1914 rokiem w Galicji, ,,Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” (Czasopismo Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego w Krakowie), 2011, nr 1, s. 81–92.