Narodowa Demokracja wobec nurtów socjalistycznych oraz radykalizmu społecznego na przełomie XIX i XX w. oraz w trakcie pierwszej rewolucji rosyjskiej w Królestwie Polskim, ,,Dzieje Najnowsze” (Polska Akademia Nauk Instytut Historii w Warszawie), R. XLVI: 2014, nr 4, Warszawa 2014, s. 31–53.

Polscy konserwatyści dążący do ugody z Rosją i przeciwstawiający się wystąpieniom terrorystycznym w Królestwie Polskim na początku XX w., ,,Zeszyty Naukowe Collegium Balticum”, (Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum), pod red. Krystyny Iwan i Iwony Korpaczewskiej, Szczecin 2014, nr 8, s. 128–146.

Gnostycyzm rewolucyjny w ujęciu Jana Wacława Machajskiego oraz jego zwolenników, [w:] Piekło i niebo Polaków. Powstania narodowe, bunty i rewolucje. Inspiracje –kontynuacje – spory – pamięć. Pod red. Tomasza Sikorskiego, Michała Śliwy, Adama Wątora, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Tom 2, Kraków 2014, s. 228–244.

Carska tajna policja państwowa Ochrana wobec ruch rewolucyjnego i terrorystycznego w Rosji na przełomie XIX i XX w., [w:] Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Materiały i Studia, pod red. Andrzeja Krzaka i Danuty Gibas-Krzak, T. 1, Szczecin-Warszawa 2012, s. 47–64.

Aspekt samoofiary w wystąpieniu terrorystycznym wśród rosyjskich i polskich rewolucjonistów na przełomie XIX i XX w., [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty walki z terroryzmem i przestępczością, pod red. Andrzeja Aksamitowskiego i Marka Cupryjaka, Szczecin 2012, s. 109–121.