Strategia bezpieczeństwa Polski przed 1939 r. Spojrzenie na kontynuację myśli Józefa Piłsudskiego w systemie ,,polityki równowagi” Józefa Becka, [w:] Kultura bezpieczeństwa: potrzeby i uwarunkowania, T. II: Bezpieczeństwo współczesnego człowieka, pod red. M. Minkina, A. Filipek i J. Ważniewskiej, Siedlce 2016, s. 373–389.

Koncepcja pogodzenia gwarancji bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego w Polsce – na przykładzie Grupy Reagowania Operacyjno–Manewrowego ,,GROM”, [w:] Siły zbrojne wobec zagrożenia terroryzmem. Redakcja naukowa: M. Wiatr, J. Stelmach, Wrocław 2016, s. 295–312.

Rzecz o upadku imperium (Cesarstwa rzymskiego w V w.) na skutek kryzysu wewnętrznego państwa oraz wielkiego procesu ruchów migracyjnych w kontekście historycznym i współczesnych analogii europejskich, [w:] Uchodźstwo jako katalizator kryzysu. Redakcja naukowa Stanisław Piskorz, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin, s. 17–32.

Grupa Reagowania Operacyjno–Manewrowego ,,GROM”. Kulisy jej powstania i kierunki dalszego rozwoju w systemie bezpieczeństwa III RP, ,,Zeszyty Naukowe Collegium Balticum” (Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum), pod red. Krystyny Iwan i Iwony Korpaczewskiej, Szczecin 2016, nr 10, s. 27–42.

Idea socjalistycznej rewolucji w koncepcjach i czynach Róży Luksemburg, [w:] Obywatelki na obcasach. Kobiety w życiu publicznym (XIX–XXI w.), Redakcja: Urszula Kozłowska, Tomasz Sikorski, Adam Wątor, T. 1, Radzymin–Warszawa 2016, s. 259–279.

Radykalny model bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wykorzystania formacji policyjnych w okresie insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r., ,,Zeszyty Naukowe Collegium Balticum” (Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum), pod red. Krystyny Iwan i Iwony Korpaczewskiej, Szczecin 2015, nr 9, s. 78–92.