Radykalny model bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wykorzystania formacji policyjnych w okresie insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r., ,,Zeszyty Naukowe Collegium Balticum” (Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum), pod red. Krystyny Iwan i Iwony Korpaczewskiej, Szczecin 2015, nr 9, s. 78–92.

Drużyny Bartoszowe w latach 1908–1914. Polska inicjatywa paramilitarna z obszaru Galicji Wschodniej przed wybuchem wielkiej wojny, ,,Studia Historyczne” (Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Komisja Historyczna), R. LVII: 2014, z. 3 (227), Kraków 2014, s. 371–390.

Narodowa Demokracja wobec nurtów socjalistycznych oraz radykalizmu społecznego na przełomie XIX i XX w. oraz w trakcie pierwszej rewolucji rosyjskiej w Królestwie Polskim, ,,Dzieje Najnowsze” (Polska Akademia Nauk Instytut Historii w Warszawie), R. XLVI: 2014, nr 4, Warszawa 2014, s. 31–53.

Polscy konserwatyści dążący do ugody z Rosją i przeciwstawiający się wystąpieniom terrorystycznym w Królestwie Polskim na początku XX w., ,,Zeszyty Naukowe Collegium Balticum”, (Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum), pod red. Krystyny Iwan i Iwony Korpaczewskiej, Szczecin 2014, nr 8, s. 128–146.

Gnostycyzm rewolucyjny w ujęciu Jana Wacława Machajskiego oraz jego zwolenników, [w:] Piekło i niebo Polaków. Powstania narodowe, bunty i rewolucje. Inspiracje –kontynuacje – spory – pamięć. Pod red. Tomasza Sikorskiego, Michała Śliwy, Adama Wątora, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Tom 2, Kraków 2014, s. 228–244.