Spór o niezależność Macedonii we współczesnej ,,zjednoczonej” Europie. Cz. 1: Okres do wybuchu II wojny światowej, ,,Acta Politica” nr 24, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 693, Szczecin 2011, s. 51–61.

Dzieje polskiego skautingu istniejącego w Galicji przed 1914 r., ,,Przegląd Humanistyczny” Pedagogika. Politologia. Filologia, (Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum), pod red. Krystyny Iwan i Iwony Korpaczewskiej, Szczecin 2010, nr 3, s. 91–112.

Rola socjalistów żydowskich na ziemiach polskich do 1914 r., [w:] Radykalna lewica na ziemiach polskich w latach 1893–1938. SDKPiL, KPRP, KPP. Uniwersytet Zielonogórski. Praca pod red. Ryszarda Rauby, Zielona Góra 2009, s. 35–48.

Misja dyplomatyczna PPS (na czele z Józefem Piłsudskim) w Japonii w roku 1904, ,,Przegląd Humanistyczny” Pedagogika. Politologia. Filologia, (Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum), pod red. Krystyny Iwan i Iwony Korpaczewskiej, Szczecin 2009, nr 2, s. 151–167.

Wokół koncepcji ideologicznej oraz praktycznej terroru w ujęciu liderów i szeregowych członków PPS na przełomie XIX i XX w., [w:] Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa dla edukacji. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum. Pod red. Stanisława Zbigniewa Bukowskiego i Marka Cupryjaka, Szczecin 2009, s. 156–176.

Koncepcje działań niepodległościowych określone przez polskich socjalistów tworzących PPS na początku XX w., [w:] Drogi do niepodległości. Pod red. Waldemara Potkańskiego. Konferencja popularno-naukowa w 90. rocznicę odrodzenia państwa polskiego. 6 listopada 2008 r. Miejski Ośrodek Kultury w Policach, Police 2009, s. 11–33.

Odrodzenie narodowe na Podhalu w ,,sercu” polskiego Piemontu w początkach XX wieku, [w:] Górale w walce o niepodległość Polski 1769–1989, praca zbiorowa pod red. Juliana Kowalczyka, Zarząd Główny Związku Podhalan, Nowy Targ 2009, s. 53–67.

Polski ruch paramilitarny na terenie Galicji przed wybuchem wielkiej wojny w roku 1914, ,,Kwartalnik Historyczny” (Polska Akademia Nauk Instytut Historii w Warszawie), R. CXVI: 2009, nr 2, Warszawa 2009, s. 175–196.

Pytanie o imponderabilia – czyli podstawy ideowe jednoczącej się Europy. Kilka uwag wokół projektu konstytucji Unii Europejskiej oraz Traktatu Lizbońskiego, ,,Acta Politica” nr 22, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 539, Szczecin 2009, s. 5–17.