Swoje zainteresowania naukowe kieruję na wydarzenia, jakie rozgrywały się na przełomie XIX i XX wieku. Pierwotnie były to kwestie związane z ruchami politycznymi wywodzącymi się z polskiego obozu narodowego.

 

 

Dotyczyło to zwłaszcza ruchu narodowo-niepodległościowego, który wyłonił się z obozu wszechpolskiego na początku XX w. We wspomnianym nastąpiła ewolucja programowa, polegająca na przejściowym odrzuceniu programu niepodległościowego oraz zaangażowaniu się działaczy tego obozu w prace rosyjskiej Dumy Państwowej po 1905 r. Nie wszyscy zaakceptowali taką zmianę postępowania uznając to za zdradę pierwotnych poglądów narodowych. Na ogół działacze młodszego pokolenia związani ze Związkiem Młodzieży Polskiej („Zetem”) oraz członkowie Narodowego Związku Chłopskiego i Narodowego Związku Robotniczego stworzyli nowy ruch narodowo-niepodległościowy, który uaktywnił się na terenie Galicji przed 1914 r. Całemu ruchowi, jak i poszczególnym formacjom politycznym i paramilitarnym (m. in. Polskiemu Związkowi Wojskowemu, Armii Polskiej, Polskim Drużynom Strzeleckim, Drużynom Bartoszowym, Stałym Drużynom Sokolim, Drużynom Podhalańskim oraz skautingowi) poświeciłem kilka artykułów oraz monografię wydaną w 2002 r.

Kolejnym obszarem moich zainteresowań badawczych jest koncepcja socjalizmu zarówno w ujęciu międzynarodowym, jak i krajowym (polskim), szczególnie w okresie tworzenia podstaw ideologicznych na przełomie XIX i XX wieku. Interesuje mnie wielowarstwowość pojęciowo-ideologiczna oraz praktyczna w trakcie podejmowania konkretnych działań. Badam stosunek tych formacji do kwestii niepodległości oraz funkcjonowanie formacji zbrojnych (partyjnych bojówek) walczących o doraźne cele polityczne, a także wyzwolenie społeczne i państwowe. W roku 2008 ukazała się moja druga monografia poświęcona tym zagadnieniom z uwypukleniem kwestii niepodległości w poczynaniach PPS i jej ówczesnego lidera – Józefa Piłsudskiego.

Obecnie zajmuję się tematyką z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego. Interesują mnie zagadnienia z zakresu terroryzmu (tego historycznego z przełomu XIX i XX w., jak i współczesnego) oraz działania służb i oddziałów specjalnych. Owocem tych badań jest kolejna monografia zatytułowana: „Terroryzm na usługach ugrupowań lewicowych i anarchistycznych w Królestwie Polskim do 1914 roku”, z 2014 r.