Kultura słowa oraz współczesna retoryka w formule ,,debaty oksfordzkiej”. Kształtowanie pozytywnych wzorców w polityce i przestrzeni społecznej, ,,Przegląd Naukowo–Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa” (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu), R. XIII: 2020, z. 2 (47), s. 123–137.

Koncepcja terroryzmu w programie i działalności PPS do 1908 r., [w:] O niepodległość i socjalizm. Studia i szkice z dziejów Polskiej Partii Socjalistycznej, pod redakcją Kamila Pikały i Macieja Żuczkowskiego, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2020, s. 98–126.

Dzieje szkoły – to już 25 lat; Klub Dyskusyjny Debat Oksfordzkich w ZSEE w Szczecinie; Szkolny rytm. Nie tylko lekcje…, [w:] 75 lat Zespołu Szkół Elektryczno–Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie, Szczecin 2020, s. 10–17, 87–91, 153–157.

Lewica wobec pogromów Żydów na ziemiach polskich w obszarze wpływów rosyjskich na przełomie XIX i XX wieku, [w:] Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, T. 3: Historiografia, polityka, recepcja społeczna (do 1939 roku), Redakcja: Kamil Kijek, Artur Markowski, Konrad Zieliński, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2019, s. 355–374.

Wzorce francuskie w epoce tworzenia resortu spraw wewnętrznych na przełomie XVIII i XIX w. [w:] 100 lat resortu spraw wewnętrznych w Polsce (1918–2018), Redakcja: Piotr Majer, Ewelina Zgajewska–Rytelewska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2018, s. 16–33.

Selekcja oraz szkolenie w jednostkach specjalnych na przykładzie brytyjskiej formacji Special Air Service (SAS), ,,Zeszyty Naukowe Collegium Balticum” (Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum), pod red. Katarzyny Dziubalskiej–Kołaczyk, Szczecin 2018, nr 13, s. 47–58.

Możliwości podejmowania działań antyterrorystycznych w demokratycznym państwie na przykładzie Rzeczypospolitej Polskiej w świetle ustawy z 10 czerwca 2016 roku, [w:] Bezpieczna Polska? Redakcja naukowa: Stanisław Piskorz, Waldemar Potkańskiego, Andrzej Staroń, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin 2017, s. 117–132.

Działania podejmowane przez państwo polskie w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi, Edukacja dla bezpieczeństwa. Antyterrorystyczna ochrona państwa, red. naukowa: Moniki Baran, Marka Ilnickiego i Heleny Marek, T. 2, Poznań 2017, s. 33–48.

Wykluczeni bohaterowie pierwszej rewolucji proletariackiej z 1905 r. na kanwie filmu Tomasza Wiszniewskiego ,,Kanalia” z 1990 r., [w:] ,,Wykluczeni”. Ludzie marginesu w kinematografii światowej. Zbiór studiów pod redakcją Macieja Kowalskiego i Tomasza Sikorskiego, Radzymin–Warszawa 2017, s. 75–89.