Aspekty zabezpieczenia nadmorskiej infrastruktury krytycznej w województwie zachodniopomorskim w kontekście zagrożenia aktami terrorystycznymi, ,,Przegląd Naukowo–Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa” (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu), R. XV: 2022, z. 1 (54), s. 49–65.

Integracja polskich jednostek antyterrorystycznych w ramach europejskiego programu ATLAS za sprawą Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, [w:] Bezpieczeństwo XXI wieku. Szanse – Zagrożenia – Perspektywy. Aspekty interdyscyplinarne, ,,Zeszyty naukowe” 2022, nr 4, red. naukowa: Zbigniew Dziemianko, Juliusz Sawarzyński, Witold Sobczak, Magdalena Zdrowicka–Wawrzyniak, Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, Poznań 2022, s. 195–203.

Sławomir Petelicki (1946–2012) – pierwszy dowódca Jednostki Wojskowej GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej, ,,Kultura Bezpieczeństwa” (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego ,,Apeiron” w Krakowie), VI–XII 2021, t. XXXX, nr 40, s. 22–49.

Kultura słowa oraz współczesna retoryka w formule ,,debaty oksfordzkiej”. Kształtowanie pozytywnych wzorców w polityce i przestrzeni społecznej, ,,Przegląd Naukowo–Metodyczny. Edukacja dla bezpieczeństwa” (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu), R. XIII: 2020, z. 2 (47), s. 123–137.

Koncepcja terroryzmu w programie i działalności PPS do 1908 r., [w:] O niepodległość i socjalizm. Studia i szkice z dziejów Polskiej Partii Socjalistycznej, pod redakcją Kamila Pikały i Macieja Żuczkowskiego, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2020, s. 98–126.

Dzieje szkoły – to już 25 lat; Klub Dyskusyjny Debat Oksfordzkich w ZSEE w Szczecinie; Szkolny rytm. Nie tylko lekcje…, [w:] 75 lat Zespołu Szkół Elektryczno–Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera w Szczecinie, Szczecin 2020, s. 10–17, 87–91, 153–157.