Wzorce francuskie w epoce tworzenia resortu spraw wewnętrznych na przełomie XVIII i XIX w. [w:] 100 lat resortu spraw wewnętrznych w Polsce (1918–2018), Redakcja: Piotr Majer, Ewelina Zgajewska–Rytelewska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2018, s. 16–33.

Selekcja oraz szkolenie w jednostkach specjalnych na przykładzie brytyjskiej formacji Special Air Service (SAS), ,,Zeszyty Naukowe Collegium Balticum” (Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum), pod red. Katarzyny Dziubalskiej–Kołaczyk, Szczecin 2018, nr 13, s. 47–58.

Możliwości podejmowania działań antyterrorystycznych w demokratycznym państwie na przykładzie Rzeczypospolitej Polskiej w świetle ustawy z 10 czerwca 2016 roku, [w:] Bezpieczna Polska? Redakcja naukowa: Stanisław Piskorz, Waldemar Potkańskiego, Andrzej Staroń, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin 2017, s. 117–132.

Działania podejmowane przez państwo polskie w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi, Edukacja dla bezpieczeństwa. Antyterrorystyczna ochrona państwa, red. naukowa: Moniki Baran, Marka Ilnickiego i Heleny Marek, T. 2, Poznań 2017, s. 33–48.

Wykluczeni bohaterowie pierwszej rewolucji proletariackiej z 1905 r. na kanwie filmu Tomasza Wiszniewskiego ,,Kanalia” z 1990 r., [w:] ,,Wykluczeni”. Ludzie marginesu w kinematografii światowej. Zbiór studiów pod redakcją Macieja Kowalskiego i Tomasza Sikorskiego, Radzymin–Warszawa 2017, s. 75–89.

Wskazania mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa polskiego w przededniu szczytu NATO w Warszawie (8–9 lipca 2016 r.), [w:] Wojna i pokój – od interpersonalnej do globalnej perspektywy. Redakcja naukowa: T. Iwiński, H. Marek, J. Wiatr, Poznań 2016, s. 317–329.

Strategia bezpieczeństwa Polski przed 1939 r. Spojrzenie na kontynuację myśli Józefa Piłsudskiego w systemie ,,polityki równowagi” Józefa Becka, [w:] Kultura bezpieczeństwa: potrzeby i uwarunkowania, T. II: Bezpieczeństwo współczesnego człowieka, pod red. M. Minkina, A. Filipek i J. Ważniewskiej, Siedlce 2016, s. 373–389.

Koncepcja pogodzenia gwarancji bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego w Polsce – na przykładzie Grupy Reagowania Operacyjno–Manewrowego ,,GROM”, [w:] Siły zbrojne wobec zagrożenia terroryzmem. Redakcja naukowa: M. Wiatr, J. Stelmach, Wrocław 2016, s. 295–312.