Szczecin (Uniwersytet Szczeciński), 24–25 IV 2012 r., ,,Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”. Organizowana przez Katedrę Badań nad Konfliktami i Pokojem Uniwersytetu Szczecińskiego. Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Wiesław Wróblewski. Referat: Carska tajna policja państwowa ,,Ochrana” wobec ruchu rewolucyjnego i terrorystycznego w Rosji na przełomie XIX i XX w.

Szczecin (Uniwersytet Szczeciński), 7 VI 2011 r., ,,Teoretyczne i praktyczne aspekty walki z terroryzmem i przestępczością kryminalną”. Organizowana przez Katedrę Badań nad Konfliktami i Pokojem Uniwersytetu Szczecińskiego przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie. Patronat honorowy: podsekretarz Stanu MSWiA – gen. Adam Rapacki. Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Wiesław Wróblewski. Referat: Aspekt samoofiary w wystąpieniu terrorystycznym wśród rosyjskich i polskich rewolucjonistów na przełomie XIX i XX w.

Nowy Targ (Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu), 7–8 XI 2009 r., ,,Górale w walce o niepodległość Polski 1769–1989”. Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Zarząd Główny Związku Podhalan w Polsce i Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Nowym Targu z okazji jubileuszu: 105-lecia Ruchu Góralskiego, 90-lecia powstania Związku Podhalan w Polsce i 80-lecia powstania Związku Podhalan w Ameryce Północnej. Pod honorowym patronatem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Referat: Odrodzenie narodowe na Podhalu w ,,sercu” polskiego Piemontu w początkach XX w.

Wisełka, 5–6 IX 2009 r., ,,Ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych II Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II wojny światowej”. Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład Historii Polski XIX i XX wieku Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Szczeciński oraz Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko–Kamieńskiej. Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Adam Wątor. Referat: Redakcja ,,Robotnika” Pomorza Zachodniego PPS w okresie transformacji ustrojowej (na przełomie lat 80-tych i 90-tych).

Police (Miejski Ośrodek Kultury), 6 XI 2008 r., ,,Drogi do niepodległości” – konferencja z okazji 90-lecia odrodzenia państwa polskiego. Pomysłodawca i zarazem moderator konferencji – dr Waldemar Potkański. Referat: Koncepcje działań niepodległościowych określone przez polskich socjalistów tworzących PPS na początku XX w.

Nowy Sącz (Sądecki Park Etnograficzny – Miasteczko Galicyjskie), 20–21 IX 2008 r., ,,Konfederacja barska w południowej Małopolsce”. Organizatorzy: mgr Robert Ślusarek – dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Konferencja związana z obchodami 240 rocznicy zawiązania konfederacji barskiej oraz powiązana z obchodami 70-lecia Nowosądeckiego Muzeum. Referat: Międzynarodowy układ sił w Europie w połowie XVIII w. oraz stosunek głównych mocarstw wobec konfederacji barskiej z lat 1768–1772.

Zielona Góra, 9 IX 2008 r., ,,Socjalizm międzynarodowy” na ziemiach polskich w latach 1893–1938. Ideologia i działalność”. Organizatorzy: dr Ryszard Rauba oraz Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Referat: Rola socjalistów żydowskich na ziemiach polskich do 1914 r.

Toruń, 3–4 IV 2008 r., ,,Kulturowe determinanty nacjonalizmu”. Organizatorzy: prof. UMK dr hab. Marek Jeziński oraz Instytut Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Referat: Odrodzenie narodowe w Europie, na przełomie XX i XXI wieku, na przykładzie Szkocji i Macedonii.

Pobierowo, 5–6 X 2007 r., Konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego i Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego: ,,Polska. Między Wschodem a Zachodem”. Referat: Dwie orientacje w koncepcjach Narodowej Demokracji na początku XX w.