Galiny, Pałac i Folwark Galiny (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu), 4–6 III 2020 r., V Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Kultura Pokoju” – ,,Kultura słowa”. Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Karol Olejnik. Referat: Kultura słowa oraz współczesna retoryka w formule ,,debaty oksfordzkiej”. Kształtowanie pozytywnych wzorców w polityce i przestrzeni społecznej.