Nowy Sącz (Sądecki Park Etnograficzny – Miasteczko Galicyjskie), 20–21 IX 2008 r., ,,Konfederacja barska w południowej Małopolsce”. Organizatorzy: mgr Robert Ślusarek – dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Konferencja związana z obchodami 240 rocznicy zawiązania konfederacji barskiej oraz powiązana z obchodami 70-lecia Nowosądeckiego Muzeum. Referat: Międzynarodowy układ sił w Europie w połowie XVIII w. oraz stosunek głównych mocarstw wobec konfederacji barskiej z lat 1768–1772.

Zielona Góra, 9 IX 2008 r., ,,Socjalizm międzynarodowy” na ziemiach polskich w latach 1893–1938. Ideologia i działalność”. Organizatorzy: dr Ryszard Rauba oraz Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Referat: Rola socjalistów żydowskich na ziemiach polskich do 1914 r.

Toruń, 3–4 IV 2008 r., ,,Kulturowe determinanty nacjonalizmu”. Organizatorzy: prof. UMK dr hab. Marek Jeziński oraz Instytut Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Referat: Odrodzenie narodowe w Europie, na przełomie XX i XXI wieku, na przykładzie Szkocji i Macedonii.

Pobierowo, 5–6 X 2007 r., Konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego i Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego: ,,Polska. Między Wschodem a Zachodem”. Referat: Dwie orientacje w koncepcjach Narodowej Demokracji na początku XX w.

Szczecin, 11 XI 2004 r., Konferencja poświęcona przyszłej konstytucji Unii Europejskiej. Organizatorzy: Politycy i samorządowcy zachodniopomorscy. Referat: Kilka uwag wokół projektu konstytucji Unii Europejskiej.

Nowy Targ, 27–29 VIII 2004 r., ,,Małopolska i Podhale w latach wielkiej wojny 1914–1918”. Pod honorowym patronatem Janusza Sepioła marszałka województwa małopolskiego oraz Hermine Poppeller (konsul generalna Republiki Austrii w Krakowie) i Maren Klingler (konsul generalna Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie). Referat: Ruch zbrojny na Podhalu w latach 1912–1914.

Promocja i debata wokół książki: ,,Terroryzm na usługach ugrupowań lewicowych i anarchistycznych w Królestwie Polskim do 1914 roku”. Siedziba SSW ,,Collegium Balticum” przy ul. Mieszka I w Szczecinie, 18 XI 2014 r.