Koncepcja pogodzenia gwarancji bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego w Polsce – na przykładzie Grupy Reagowania Operacyjno–Manewrowego ,,GROM”, [w:] Siły zbrojne wobec zagrożenia terroryzmem. Redakcja naukowa: M. Wiatr, J. Stelmach, Wrocław 2016, s. 295–312.

Rzecz o upadku imperium (Cesarstwa rzymskiego w V w.) na skutek kryzysu wewnętrznego państwa oraz wielkiego procesu ruchów migracyjnych w kontekście historycznym i współczesnych analogii europejskich, [w:] Uchodźstwo jako katalizator kryzysu. Redakcja naukowa Stanisław Piskorz, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin, s. 17–32.

Grupa Reagowania Operacyjno–Manewrowego ,,GROM”. Kulisy jej powstania i kierunki dalszego rozwoju w systemie bezpieczeństwa III RP, ,,Zeszyty Naukowe Collegium Balticum” (Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum), pod red. Krystyny Iwan i Iwony Korpaczewskiej, Szczecin 2016, nr 10, s. 27–42.

Idea socjalistycznej rewolucji w koncepcjach i czynach Róży Luksemburg, [w:] Obywatelki na obcasach. Kobiety w życiu publicznym (XIX–XXI w.), Redakcja: Urszula Kozłowska, Tomasz Sikorski, Adam Wątor, T. 1, Radzymin–Warszawa 2016, s. 259–279.

Szczecin, Szczecińska Szkoła Wyższa ,,Collegium Balticum”, 22–23 XI 2019 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa, zatytułowana: ,,Administracja publiczna i siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa narodowego RP na obszarach nadmorskich”. Przewodniczący Komitetu Naukowego: dr hab. Michał Trubas prof. CB, dr hab. Waldemar Potkański prof. CB. Referat: Aspekty zabezpieczenia nadmorskiej infrastruktury krytycznej w woj. zachodniopomorskim w kontekście zagrożenia atakami terrorystycznymi.

  Program-konferencji-bw-2019

Olsztyn, Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, 16–17 II 2018 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa, zatytułowana: ,,Stulecie resortu spraw wewnętrznych w Polsce: 1918–2018”. Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Piotr Majer. Referat: Wzorce francuskie w epoce tworzenia resortu spraw wewnętrznych na przełomie XVIII i XIX w.

  Program-Stulecie-resortu-spraw-wewnetrznych-w-Polsce-1918-2018 Link – materiał TV Olsztyn z konferencji.

Warszawa, Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego, 16–17 VI 2017 r., I Ogólnopolska Konferencja Historyków XIX wieku, zatytułowana: ,,Druki ulotne na ziemiach polskich do 1918 r.: funkcje, znaczenie, zasoby”. Przewodnicząca Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Małgorzata Karpińska. Referat: Analiza i interpretacja druków ulotnych polskich ugrupowań lewicowych w Królestwie Polskim z przełomu XIX i XX w.

Gdynia, Uniwersytet Gdański i Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, 29–31 III 2017 r., XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Edukacja dla bezpieczeństwa, zatytułowana: ,,Terroryzm – społeczne zagrożenie i edukacyjne wyzwanie”. Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Michał Płachta. Referat: Działania podejmowane przez państwo polskie w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi.