Działalność ruchów anarchistycznych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX stulecia, ,,Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” (Czasopismo Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego w Krakowie), 2014, nr 4, s. 99–113.

Warszawa, Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego, 17 II 2015 r., Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Żydzi, przemoc, rewolucja 1905 r.” Prowadzący obrady: prof. dr hab. Tomasz Kizwalter, dr hab. Katarzyna Błachowska, prof. dr hab. Andrzej Szwarc z Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Referat: Stosunek partii lewicowych w Królestwie Polskim do przejawów przemocy wobec Żydów w 1905 r.

        program_konferencji

Limanowa (Forum Małopolskich Oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Limanowej), 11–12 XII 2014 r., ,,Wielka Wojna w Małopolsce – Bitwa Limanowska 1914” w ramach projektu ,,Wielka Wojna w Małopolsce – pamięć i tożsamość”. Prowadzący obrady: prof. dr hab. Michał Baczkowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Referat: Kwestia militarna w odbiorze społeczności regionalnej z obszaru Podhala przed wybuchem Wielkiej Wojny z 1914 roku.

Warszawa (Instytut Pamięci Narodowej), 30 XI 2012 r., ,,O niepodległość i socjalizm”. W 120. Rocznicę powstania Polskiej Partii Socjalistycznej. Prowadzący obrady: prof. dr hab. Włodzimierz Suleja i prof. dr hab. Andrzej Friszke. Referat: Koncepcja terroryzmu w programie i działalności PPS do 1908 r.

Szczecin (Uniwersytet Szczeciński), 24–25 IV 2012 r., ,,Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”. Organizowana przez Katedrę Badań nad Konfliktami i Pokojem Uniwersytetu Szczecińskiego. Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Wiesław Wróblewski. Referat: Carska tajna policja państwowa ,,Ochrana” wobec ruchu rewolucyjnego i terrorystycznego w Rosji na przełomie XIX i XX w.

Szczecin (Uniwersytet Szczeciński), 7 VI 2011 r., ,,Teoretyczne i praktyczne aspekty walki z terroryzmem i przestępczością kryminalną”. Organizowana przez Katedrę Badań nad Konfliktami i Pokojem Uniwersytetu Szczecińskiego przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie. Patronat honorowy: podsekretarz Stanu MSWiA – gen. Adam Rapacki. Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Wiesław Wróblewski. Referat: Aspekt samoofiary w wystąpieniu terrorystycznym wśród rosyjskich i polskich rewolucjonistów na przełomie XIX i XX w.

Nowy Targ (Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu), 7–8 XI 2009 r., ,,Górale w walce o niepodległość Polski 1769–1989”. Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Zarząd Główny Związku Podhalan w Polsce i Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Nowym Targu z okazji jubileuszu: 105-lecia Ruchu Góralskiego, 90-lecia powstania Związku Podhalan w Polsce i 80-lecia powstania Związku Podhalan w Ameryce Północnej. Pod honorowym patronatem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Referat: Odrodzenie narodowe na Podhalu w ,,sercu” polskiego Piemontu w początkach XX w.

Wisełka, 5–6 IX 2009 r., ,,Ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych II Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po zakończeniu II wojny światowej”. Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład Historii Polski XIX i XX wieku Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Szczeciński oraz Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko–Kamieńskiej. Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Adam Wątor. Referat: Redakcja ,,Robotnika” Pomorza Zachodniego PPS w okresie transformacji ustrojowej (na przełomie lat 80-tych i 90-tych).

Police (Miejski Ośrodek Kultury), 6 XI 2008 r., ,,Drogi do niepodległości” – konferencja z okazji 90-lecia odrodzenia państwa polskiego. Pomysłodawca i zarazem moderator konferencji – dr Waldemar Potkański. Referat: Koncepcje działań niepodległościowych określone przez polskich socjalistów tworzących PPS na początku XX w.