Szczecin, Szczecińska Szkoła Wyższa ,,Collegium Balticum”, 22–23 XI 2019 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa, zatytułowana: ,,Administracja publiczna i siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa narodowego RP na obszarach nadmorskich”. Przewodniczący Komitetu Naukowego: dr hab. Michał Trubas prof. CB, dr hab. Waldemar Potkański prof. CB. Referat: Aspekty zabezpieczenia nadmorskiej infrastruktury krytycznej w woj. zachodniopomorskim w kontekście zagrożenia atakami terrorystycznymi.

  Program-konferencji-bw-2019

Olsztyn, Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, 16–17 II 2018 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa, zatytułowana: ,,Stulecie resortu spraw wewnętrznych w Polsce: 1918–2018”. Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Piotr Majer. Referat: Wzorce francuskie w epoce tworzenia resortu spraw wewnętrznych na przełomie XVIII i XIX w.

  Program-Stulecie-resortu-spraw-wewnetrznych-w-Polsce-1918-2018 Link – materiał TV Olsztyn z konferencji.

Warszawa, Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego, 16–17 VI 2017 r., I Ogólnopolska Konferencja Historyków XIX wieku, zatytułowana: ,,Druki ulotne na ziemiach polskich do 1918 r.: funkcje, znaczenie, zasoby”. Przewodnicząca Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Małgorzata Karpińska. Referat: Analiza i interpretacja druków ulotnych polskich ugrupowań lewicowych w Królestwie Polskim z przełomu XIX i XX w.

Gdynia, Uniwersytet Gdański i Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, 29–31 III 2017 r., XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Edukacja dla bezpieczeństwa, zatytułowana: ,,Terroryzm – społeczne zagrożenie i edukacyjne wyzwanie”. Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Michał Płachta. Referat: Działania podejmowane przez państwo polskie w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi.

Poznań, Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu 27 IV 2016 r., I Konferencji Naukowej ,,Bezpieczeństwo w XXI w. Szanse – zagrożenia – perspektywy”. Przewodnicząca Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Kamila Wilczyńska. Referat: Koncepcja Integracja polskich jednostek antyterrorystycznych w ramach europejskiego programu ATLAS za sprawą Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji.

Galiny, Pałac i Folwark Galiny (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu) Warszawa 17–19 II 2016 r., I Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Kultura pokoju: ,,Wojna i pokój – od interpersonalnej do globalnej perspektywy”. Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Jerzy Wiatr. Referat: Wskazania mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa polskiego w przededniu szczytu NATO w Warszawie (8–9 lipca 2016 r.).

Radykalny model bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wykorzystania formacji policyjnych w okresie insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r., ,,Zeszyty Naukowe Collegium Balticum” (Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum), pod red. Krystyny Iwan i Iwony Korpaczewskiej, Szczecin 2015, nr 9, s. 78–92.

Terroryzm na usługach ugrupowań lewicowych i anarchistycznych w Królestwie Polskim do 1914 roku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2014, ss. 568. Rec. wydawnicze: prof. dr hab. Tadeusz Wolsza i prof. dr hab. Włodzimierz Suleja.

Drużyny Bartoszowe w latach 1908–1914. Polska inicjatywa paramilitarna z obszaru Galicji Wschodniej przed wybuchem wielkiej wojny, ,,Studia Historyczne” (Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Komisja Historyczna), R. LVII: 2014, z. 3 (227), Kraków 2014, s. 371–390.