Strona główna

Dr hab. Waldemar Potkański (ur. 19 lipca 1967 r. w Szczecinie) - absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego. W roku 1992 uzyskałem tytuł magistra historii i obroniłem pracę poświęconą Organizacji Bojowej PPS w latach 1904-1908 napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Karola Olejnika.

 

 


Obecnie jest zatrudniony w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie (gdzie prowadzi zajęcia z historii i wiedzy o społeczeństwie) oraz w Wyższej Szkole Zawodowej "Collegium Balticum" w Szczecinie i Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (gdzie zajmuje się historią państwa angielskiego i niemieckiego obszaru językowego).

W roku 2000 obroniłem rozprawę doktorska napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Wątora. W roku 2002 staraniem Wydawnictwa DiG z Warszawy ukazała się monografia poświeconą ruchowi narodowo-niepodległościowemu istniejącemu w Galicji przed pierwszą wojną światową..

Zajmuję się problematyką narodową i niepodległościową oraz ruchem socjalistycznym na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w. Publikuję swoje artykuły na łamach: warszawskich "Dziejów Najnowszych" i "Przeglądu Historycznego", krakowskich "Studiów Historycznych", białostockich "Studiów i Materiałów do Historii Wojskowości" oraz "Zeszytów Historycznych" paryskiego Instytutu Literackiego.

 

 

 

Główna