Odrodzenie czynu niepodległościowego przez PPS w okresie rewolucji 1905 roku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008, ss. 292. Rec. T. Wolsza ,,Dzieje Najnowsze” (Polska Akademia Nauk Instytut Historii w Warszawie), R. XL: 2008, nr 4, s. 220–225.

Działalność ekspropriacyjna Organizacji Bojowej PPS w trakcie rewolucji 1905 r., ,,Studia i Materiały do Historii Wojskowości” t. XLV: 2008. Ośrodek Badań Historii Wojskowej. Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok 2008, s. 94–113.

Dwie orientacje w koncepcjach ND na początku XX w. (Od orientacji na Rosję z 1908 r., po współpracę z Francją pod koniec I wojny światowej), [w:] Polska między Wschodem a Zachodem. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego i Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Pobierowie 5–6 października 2007 r. Pod red. Anny Szczepańskiej, Henryka Walczaka i Adama Wątora, T. I: W kręgu myśli politycznej, Toruń 2008, s. 17–35.

Międzynarodowy układ sił w Europie w połowie XVIII w. oraz stosunek głównych mocarstw wobec konfederacji barskiej, [w:] Materiały z konferencji naukowej poświęconej pamięci dr. Andrzeja Wasiaka: ,,Konfederacja barska w południowej Małopolsce”, 20–21 września 2008, Sądecki Park Etnograficzny – Miasteczko Galicyjskie, ,,Zeszyty Sądecko-Spiskie” Tom 3, Nowy Sącz 2008, s. 14–19.

Rec.: Juliusz Bator, Wojna galicyjska. Działania armii austro-węgierskiej na froncie północnym (galicyjskim) w latach 1914–1915, Kraków 2005, ,,Dzieje Najnowsze” (Polska Akademia Nauk Instytut Historii w Warszawie), R. XXXIX: 2007, nr 2, Warszawa 2007, s. 202–205.

Zastosowanie fortyfikacji barykadowych przez organizację bojową PPS w trakcie rewolucji 1905 roku, ,,Studia i Materiały do Historii Wojskowości” t. XLIII: 2007. Ośrodek Badań Historii Wojskowej. Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok 2007, s. 251–265.

Robert Baden-Powell jako twórca światowego skautingu oraz polska koncepcja ruchu istniejącego w Galicji przed 1914 r., ,,Czasy Nowożytne”. Rocznik poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, Tom XX: Rok 2007, s. 102–114.

Postulat niepodległości Polski w programie PPS oraz innych ugrupowań socjalistycznych, ,,Zeszyty Historyczne”, Instytut Literacki ,,Kultury” w Paryżu, z. 161, Paryż 2007, s. 3–26. Rec. JKR., Zeszyty Historyczne, ,,Przegląd Polski” [New York] z 26 X 2007.

System zaopatrywania w broń organizacji bojowych PPS w okresie rewolucji 1905 r., ,,Studia i Materiały do Historii Wojskowości” t. XLII: 2005. Ośrodek Badań Historii Wojskowej. Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok 2006, s. 117–131.