Szczecin, 11 XI 2004 r., Konferencja poświęcona przyszłej konstytucji Unii Europejskiej. Organizatorzy: Politycy i samorządowcy zachodniopomorscy. Referat: Kilka uwag wokół projektu konstytucji Unii Europejskiej.

Nowy Targ, 27–29 VIII 2004 r., ,,Małopolska i Podhale w latach wielkiej wojny 1914–1918”. Pod honorowym patronatem Janusza Sepioła marszałka województwa małopolskiego oraz Hermine Poppeller (konsul generalna Republiki Austrii w Krakowie) i Maren Klingler (konsul generalna Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie). Referat: Ruch zbrojny na Podhalu w latach 1912–1914.

Promocja i debata wokół książki: ,,Terroryzm na usługach ugrupowań lewicowych i anarchistycznych w Królestwie Polskim do 1914 roku”. Siedziba SSW ,,Collegium Balticum” przy ul. Mieszka I w Szczecinie, 18 XI 2014 r.

Narodowa Demokracja wobec nurtów socjalistycznych oraz radykalizmu społecznego na przełomie XIX i XX w. oraz w trakcie pierwszej rewolucji rosyjskiej w Królestwie Polskim, ,,Dzieje Najnowsze” (Polska Akademia Nauk Instytut Historii w Warszawie), R. XLVI: 2014, nr 4, Warszawa 2014, s. 31–53.

Polscy konserwatyści dążący do ugody z Rosją i przeciwstawiający się wystąpieniom terrorystycznym w Królestwie Polskim na początku XX w., ,,Zeszyty Naukowe Collegium Balticum”, (Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum), pod red. Krystyny Iwan i Iwony Korpaczewskiej, Szczecin 2014, nr 8, s. 128–146.

Gnostycyzm rewolucyjny w ujęciu Jana Wacława Machajskiego oraz jego zwolenników, [w:] Piekło i niebo Polaków. Powstania narodowe, bunty i rewolucje. Inspiracje –kontynuacje – spory – pamięć. Pod red. Tomasza Sikorskiego, Michała Śliwy, Adama Wątora, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Tom 2, Kraków 2014, s. 228–244.