Tytuł Odsłony
Międzynarodowy układ sił w Europie w połowie XVIII w. oraz stosunek głównych mocarstw wobec konfederacji barskiej, [w:] Materiały z konferencji naukowej poświęconej pamięci dr. Andrzeja Wasiaka: ,,Konfederacja barska w południowej Małopolsce”, 20–21 wrześ Odsłon: 132
Rec.: Juliusz Bator, Wojna galicyjska. Działania armii austro-węgierskiej na froncie północnym (galicyjskim) w latach 1914–1915, Kraków 2005, ,,Dzieje Najnowsze” (Polska Akademia Nauk Instytut Historii w Warszawie), R. XXXIX: 2007, nr 2, Warszawa 2007, s. Odsłon: 144
Zastosowanie fortyfikacji barykadowych przez organizację bojową PPS w trakcie rewolucji 1905 roku, ,,Studia i Materiały do Historii Wojskowości” t. XLIII: 2007. Ośrodek Badań Historii Wojskowej. Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok 2007, s. 251–265. Odsłon: 121
Robert Baden-Powell jako twórca światowego skautingu oraz polska koncepcja ruchu istniejącego w Galicji przed 1914 r., ,,Czasy Nowożytne”. Rocznik poświęcony dziejom polskim i powszechnym od XV do XX wieku, Tom XX: Rok 2007, s. 102–114. Odsłon: 136
Postulat niepodległości Polski w programie PPS oraz innych ugrupowań socjalistycznych, ,,Zeszyty Historyczne”, Instytut Literacki ,,Kultury” w Paryżu, z. 161, Paryż 2007, s. 3–26. Rec. JKR., Zeszyty Historyczne, ,,Przegląd Polski” [New York] z 26 X 2007. Odsłon: 121
System zaopatrywania w broń organizacji bojowych PPS w okresie rewolucji 1905 r., ,,Studia i Materiały do Historii Wojskowości” t. XLII: 2005. Ośrodek Badań Historii Wojskowej. Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok 2006, s. 117–131. Odsłon: 129
Laboratoria pirotechniczne Organizacji Bojowej PPS w rewolucji 1905 r., ,,Zeszyty Historyczne” , Instytut Literacki ,,Kultury” w Paryżu, z. 155, Paryż 2006, s. 3–28. Odsłon: 126
W perspektywicznym skrócie. Historia TME/ZSEE, [w:] 60 lat Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych imienia prof. Maksymiliana Tytusa Hubera 1945–2005, Szczecin 2005, s. 19–25. Odsłon: 130
Ruch zbrojny na Podhalu w latach 1912–1914, [w:] Małopolska i Podhale w latach wielkiej wojny 1914–1918. Cz. 1. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 90. rocznicy wybuchu I wojny światowej, Nowy Targ, 27–29 sierpnia 2004 Odsłon: 127
Próby współdziałania formacji zbrojnych tworzących polską irredentę przed 1914 r., ,,Dzieje Najnowsze” (Polska Akademia Nauk Instytut Historii w Warszawie), R. XXXV: 2003, nr 1, Warszawa 2003, s. 31–47. Odsłon: 127