Tytuł Odsłony
Wokół koncepcji ideologicznej oraz praktycznej terroru w ujęciu liderów i szeregowych członków PPS na przełomie XIX i XX w., [w:] Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa dla edukacji. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum. Pod red. Stanisława Zbigniewa Odsłon: 139
Rola socjalistów żydowskich na ziemiach polskich do 1914 r., [w:] Radykalna lewica na ziemiach polskich w latach 1893–1938. SDKPiL, KPRP, KPP. Uniwersytet Zielonogórski. Praca pod red. Ryszarda Rauby, Zielona Góra 2009, s. 35–48. Odsłon: 163
Koncepcje działań niepodległościowych określone przez polskich socjalistów tworzących PPS na początku XX w., [w:] Drogi do niepodległości. Pod red. Waldemara Potkańskiego. Konferencja popularno-naukowa w 90. rocznicę odrodzenia państwa polskiego. 6 listo Odsłon: 139
Misja dyplomatyczna PPS (na czele z Józefem Piłsudskim) w Japonii w roku 1904, ,,Przegląd Humanistyczny” Pedagogika. Politologia. Filologia, (Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum), pod red. Krystyny Iwan i Iwony Korpaczewskiej, Szczecin 2009, nr Odsłon: 132
Polski ruch paramilitarny na terenie Galicji przed wybuchem wielkiej wojny w roku 1914, ,,Kwartalnik Historyczny” (Polska Akademia Nauk Instytut Historii w Warszawie), R. CXVI: 2009, nr 2, Warszawa 2009, s. 175–196. Odsłon: 146
Pytanie o imponderabilia – czyli podstawy ideowe jednoczącej się Europy. Kilka uwag wokół projektu konstytucji Unii Europejskiej oraz Traktatu Lizbońskiego, ,,Acta Politica” nr 22, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 539, Szczecin 2009, s. 5–17 Odsłon: 143
Odrodzenie narodowe na Podhalu w ,,sercu” polskiego Piemontu w początkach XX wieku, [w:] Górale w walce o niepodległość Polski 1769–1989, praca zbiorowa pod red. Juliana Kowalczyka, Zarząd Główny Związku Podhalan, Nowy Targ 2009, s. 53–67. Odsłon: 209
Działalność ekspropriacyjna Organizacji Bojowej PPS w trakcie rewolucji 1905 r., ,,Studia i Materiały do Historii Wojskowości” t. XLV: 2008. Ośrodek Badań Historii Wojskowej. Muzeum Wojska w Białymstoku, Białystok 2008, s. 94–113. Odsłon: 121
Odrodzenie narodowe w Europie, na przełomie XX i XXI wieku, na przykładzie Szkocji i Macedonii, [w:] Współczesne nacjonalizmy, pod red. Marka Jezińskiego, Toruń 2008, s. 118–140. Odsłon: 124
Dwie orientacje w koncepcjach ND na początku XX w. (Od orientacji na Rosję z 1908 r., po współpracę z Francją pod koniec I wojny światowej), [w:] Polska między Wschodem a Zachodem. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii i Odsłon: 134