Tytuł Odsłony
Trockizm – zapomniana idea w dziejach polskiej myśli politycznej, ,,Atheneum” Polskie Studia Politologiczne, 2012, vol. 33, s. 148–164. Odsłon: 165
Aspekt samoofiary w wystąpieniu terrorystycznym wśród rosyjskich i polskich rewolucjonistów na przełomie XIX i XX w., [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty walki z terroryzmem i przestępczością, pod red. Andrzeja Aksamitowskiego i Marka Cupryjaka, Szczeci Odsłon: 146
Stosunek PPS do robotniczych formacji żydowskich oraz ich zbrojnych bojówek na przełomie XIX i XX wieku, ,,Zeszyty Naukowe” Stargardzkiej Szkoły Wyższej ,,Stargardinum”, 2012, Nr 4, s. 149–163. Odsłon: 128
Spór o niezależność Macedonii we współczesnej ,,zjednoczonej” Europie. Cz. 2: Od II wojny światowej do współczesności, ,,Acta Politica” nr 25, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 744, Szczecin 2012, s. 39–50. Odsłon: 141
Eskalacja przemocy rewolucyjnej na przykładzie Łodzi w 1905 roku, ,,Przegląd Humanistyczny” Pedagogika. Politologia. Filologia, (Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum), pod red. Krystyny Iwan i Iwony Korpaczewskiej, Szczecin 2011, nr 5, s. 294–308. Odsłon: 137
Władze austriackie wobec polskiego ruchu militarnego przed 1914 rokiem w Galicji, ,,Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” (Czasopismo Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego w Krakowie), 2011, nr 1, s. 81–92. Odsłon: 142
Redakcja ,,Robotnika” Pomorza Zachodniego PPS w okresie transformacji ustrojowej (na przełomie lat 80. i 90.), [w:] Epigoństwo czy twórcza ciągłość? Ideowe dziedzictwo głównych nurtów politycznych Drugiej Rzeczypospolitej w refleksji politycznej po zakońc Odsłon: 124
Spór o niezależność Macedonii we współczesnej ,,zjednoczonej” Europie. Cz. 1: Okres do wybuchu II wojny światowej, ,,Acta Politica” nr 24, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 693, Szczecin 2011, s. 51–61. Odsłon: 147
Dzieje polskiego skautingu istniejącego w Galicji przed 1914 r., ,,Przegląd Humanistyczny” Pedagogika. Politologia. Filologia, (Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum), pod red. Krystyny Iwan i Iwony Korpaczewskiej, Szczecin 2010, nr 3, s. 91–112. Odsłon: 149
Szkoła Bojowa PPS w Krakowie z okresu rewolucji 1905 roku, ,,Studia Historyczne” (Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Komisja Historyczna), R. LIII: 2010, z. 3 (211), Kraków 2010, s. 301–319. Odsłon: 205