Tytuł Odsłony
Jan Wacław Machajski (27.12.1866–19.02.1926), ,,Polish Biographical Studies” (Ośrodek Badań Biograficznych Uniwersytetu Szczecińskiego), Szczecin 2015, nr 3, s. 11–31. Odsłon: 119
Drużyny Bartoszowe w latach 1908–1914. Polska inicjatywa paramilitarna z obszaru Galicji Wschodniej przed wybuchem wielkiej wojny, ,,Studia Historyczne” (Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Komisja Historyczna), R. LVII: 2014, z. 3 (227), Kraków 20 Odsłon: 115
Działalność ruchów anarchistycznych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX stulecia, ,,Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” (Czasopismo Krakowskiej Akademii im. A. F. Modrzewskiego w Krakowie), 2014, nr 4, s. 99–113. Odsłon: 112
Stosunek Józefa Piłsudskiego do koncepcji terroryzmu w działalności PPS na przełomie XIX i XX wieku, ,,Imponderabilia. Biuletyn Piłsudczykowski” (Uniwersytet Gdański), nr 7, Gdańsk 2014, s. 9–34. Odsłon: 155
Narodowa Demokracja wobec nurtów socjalistycznych oraz radykalizmu społecznego na przełomie XIX i XX w. oraz w trakcie pierwszej rewolucji rosyjskiej w Królestwie Polskim, ,,Dzieje Najnowsze” (Polska Akademia Nauk Instytut Historii w Warszawie), R. XLVI: Odsłon: 166
Polscy konserwatyści dążący do ugody z Rosją i przeciwstawiający się wystąpieniom terrorystycznym w Królestwie Polskim na początku XX w., ,,Zeszyty Naukowe Collegium Balticum”, (Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum), pod red. Krystyny Iwan i Iwony Odsłon: 166
Augustyn Wróblewski – prekursor lewackiego anarchizmu, ,,Atheneum” Polskie Studia Politologiczne, 2014, vol. 41, s. 24–40. Odsłon: 196
Gnostycyzm rewolucyjny w ujęciu Jana Wacława Machajskiego oraz jego zwolenników, [w:] Piekło i niebo Polaków. Powstania narodowe, bunty i rewolucje. Inspiracje –kontynuacje – spory – pamięć. Pod red. Tomasza Sikorskiego, Michała Śliwy, Adama Wątora, Wydaw Odsłon: 133
Carska tajna policja państwowa Ochrana wobec ruch rewolucyjnego i terrorystycznego w Rosji na przełomie XIX i XX w., [w:] Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Materiały i Studia, pod red. Andrzeja K Odsłon: 133
Socjalizm według Edwarda Abramowskiego, [w:] Lewica polska, T. I, Koncepcje i ludzie, pod red. Eryka Krasuckiego, Tomasza Sikorskiego i Adama Wątora, Wrocław 2012, s. 67–82. Odsłon: 145