Tytuł Odsłony
Wystąpienie ,,Frondy” z obozu narodowo-demokratycznego oraz jej działalność w latach 1908–1912, ,,Studia Historyczne” (Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Komisja Historyczna), R. XLVI: 2003, z. 2 (181), Kraków 2003, s. 123–146. Odsłon: 110
Spór o oblicze ideowe polskiego skautingu przed pierwszą wojną światową, ,,Przegląd Historyczny”. Pismo Towarzystwa Miłośników Historii w Warszawie Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, T. XCIV: Odsłon: 108
U źródeł ideowych młodzieży narodowej tworzącej ,,niezależny Zet” (nazywany potocznie ,,Zarzewiem”), ,,Studia Historyczne” (Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Komisja Historyczna), R. XLII: 1999, z. 2 (165), Kraków 1999, s. 217–235. Odsłon: 103
Zawiązanie, działalność oraz wystąpienie Związku Młodzieży Polskiej z Narodowej Demokracji w 1909 r. i utworzenie ,,niezależnego Zetu”, ,,Dzieje Najnowsze” (Polska Akademia Nauk Instytut Historii w Warszawie), R. XXX: 1998, nr 4, Warszawa 1998, s. 3–2 Odsłon: 102
Konspekt lekcji ,,Mapa” – opracowany na konkurs ,,Dzieje Szczecina” z okazji 750-lecia nadania praw miejskich, [w:] Szczecin i Pomorze Zachodnie w XIX i XX wieku (do 1945 r.), Regiony w dziejach Polski. Pomorze Zachodnie. Pod red. Kazimierza Kozłowski Odsłon: 141
Ignacy Daszyński – ,,złotousty” trybun ludu, ,,Robotnik” Pomorza Zachodniego PPS, wyd. ,,Wiedza” Szczecin ze I 1990, nr 155, s. 15–19. Odsłon: 145
W rocznicę śmierci Kazimierza Pużaka. (26 VIII 1883–30 IV 1950 r.), ,,Robotnik” Pomorza Zachodniego PPS, wyd. ,,Wiedza” Szczecin z 20 V 1989, nr 150, s. 6–10. Odsłon: 131