Tytuł Odsłony
Wykluczeni bohaterowie pierwszej rewolucji proletariackiej z 1905 r. na kanwie filmu Tomasza Wiszniewskiego ,,Kanalia” z 1990 r., [w:] ,,Wykluczeni”. Ludzie marginesu w kinematografii światowej. Zbiór pod red. M. Kowalskiego i T. Sikorskiego, Warszawa 201 Odsłon: 225
Próba opisu zjawiska aktu terrorystycznego w ujęciu socjologicznym, [w:] Współczesne zagrożenie bezpieczeństwa, pod redakcją Grzegorza Ciechanowskiego, Michała Romańczuka i Jana Pilżysa, Szczecin 2017, s. 109–122. Odsłon: 202
Wskazania mające na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa polskiego w przededniu szczytu NATO w Warszawie (8–9 lipca 2016 r.), [w:] Wojna i pokój – od interpersonalnej do globalnej perspektywy. Redakcja naukowa: T. Iwiński, H. Marek, J. Wiatr, Poznań 20 Odsłon: 186
Policyjne oddziały i pododdziały zwarte w Polsce – w perspektywie historycznej, [w:] 225 lat policji w Polsce. Geneza i ewolucja policji. Redakcja P. Majer i M. Seroka, Olsztyn 2017, s. 369–386. Odsłon: 199
Koncepcja pogodzenia gwarancji bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego w Polsce – na przykładzie Grupy reagowania Operacyjno–Manewrowego ,,GROM”, [w:] Siły zbrojne wobec zagrożenia terroryzmem. Redakcja naukowa: M. Wiatr, J. Stelmach, Wrocław 2016, s. 29 Odsłon: 194
Współczesny fenomen terroryzmu. Kategoria przemocy, ,,Przegląd Naukowo–Metodyczny” (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu), R. IX: 2016, z. 4 (33), s. 49–59. Odsłon: 231
Obrazy pierwszej rewolucji rosyjskiej (z 1905 r.) w polskim filmie, [w:] Romantyka rewolucji. Rekonesans filmowy. Zbiór studiów pod redakcją Macieja Kowalskiego i Tomasza Sikorskiego, Radzymin–Warszawa 2016, s. 37–55. Odsłon: 187
Grupa Reagowania Operacyjno–Manewrowego ,,GROM”. Kulisy jej powstania i kierunki dalszego rozwoju w systemie bezpieczeństwa III RP, ,,Zeszyty Naukowe Collegium Balticum” (SSW Collegium Balticum), pod red. K. Iwan i I. Korpaczewskiej, Odsłon: 200
Idea socjalistycznej rewolucji w koncepcjach i czynach Róży Luksemburg, [w:] Obywatelki na obcasach. Kobiety w życiu publicznym (XIX–XXI w.), Redakcja: Urszula Kozłowska, Tomasz Sikorski, Adam Wątor, T. 1, Radzymin–Warszawa 2016, s. 259–279. Odsłon: 178
Radykalny model bezpieczeństwa wewnętrznego oraz wykorzystania formacji policyjnych w okresie insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r., ,,Zeszyty Naukowe Collegium Balticum” (Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum), pod red. Krystyny Iwan i Iwony Korpa Odsłon: 187