Seminarium: Problemy współczesnej humanistyki

 

 

18 listopada 2014 roku odbyło się w Wyższej Szkole Zawodowej "Collegium Baticum" w Szczecinie kolejne seminarium naukowe w ramach cyklu "Problemy Współczesnej Humanistyki". Na comiesięczne seminarium od lat zaprasza wszystkich pracowników naukowo - dydaktycznych Pani prof. zw. dr hab. Krystyna Iwan. Spotkania pracowników różnych katedr oraz zaproszonych gości służą wymianie doświadczeń naukowych, dyskusjom w obrębie szeroko pojętej humanistyki, inspiracjom badawczym. Na wtorkowym spotkaniu prelegentem był Pan dr hab. Prof. CB Waldemar Potkański reprezentujący Katedrę Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pan Profesor, po przyjęciu gratulacji z powodu uzyskania tytułu doktora habilitowanego zaprezentował swoją książkę habilitacyjną "Terroryzm na usługach ugrupowań lewicowych i anarchistycznych w Królestwie Polskim do 1914 roku" oraz wygłosił wykład pod tytułem "Koncepcja terrorystyczna - pomiędzy zbrodnią a chwalebną walką w słusznej sprawie". Po wykładzie odbyła się burzliwa dyskusja dotycząca współczesnego rozumienia i społecznego odbioru pojęcia "terroryzm" z punktu widzenia różnych nauk humanistycznych.