O mnie

O mnie

Dr hab. Waldemar Potkański (ur. 19 lipca 1967 r. w Szczecinie) - absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Szczecińskiego. W roku 1992 uzyskałem tytuł magistra historii i obroniłem pracę poświęconą Organizacji Bojowej PPS w latach 1904-1908 napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Karola Olejnika.

 

 


Obecnie jest zatrudniony w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie (gdzie prowadzi zajęcia z historii, historia i społeczeństwo oraz wiedzy o społeczeństwie) oraz w Wyższej Szkole Zawodowej "Collegium Balticum" w Szczecinie, na Wydziale Nauk Humanistyczno–Społecznych i Technologicznych.


W roku 2000 obroniłem rozprawę doktorska napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Adama Wątora. W dniu  16 października 2014 r. uzyskałem stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie historia nadany uchwałą Rady Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w postępowaniu habilitacyjnym przed Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów w Warszawie.


Zajmuję się problematyką narodową i niepodległościową, ruchem socjalistycznym na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w. oraz tematyką z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego. W kręgu moich zainteresowań są zagadnienia z zakresu terroryzmu (tego historycznego z przełomu XIX i XX w., jak i współczesnego) oraz działania służb i oddziałów specjalnych. Publikuję swoje artykuły m. in. na łamach: warszawskich "Dziejów Najnowszych", "Kwartalnika Historycznego" i "Przeglądu Historycznego", krakowskich "Studiów Historycznych" oraz "Bezpieczeństwo. Teoria i praktyka", białostockich "Studiów i Materiałów do Historii Wojskowości", szczecińskich "Zeszytów Naukowych Collegium Balticum" oraz "Zeszytów Historycznych" paryskiego Instytutu Literackiego.


Poza tym jestem autorem trzech monografii: "Ruch narodowo–niepodległościowy w Galicji przed 1914 rokiem” (DiG, Warszawa 2002), "Odrodzenie czynu niepodległościowego przez PPS w okresie rewolucji 1905 r.” (DiG, Warszawa 2008) oraz "Terroryzm na usługach ugrupowań lewicowych i anarchistycznych w Królestwie Polskim do1914 roku” (DiG, Warszawa 2014).