Tytuł Odsłony
Warszawa, Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego, 16–17 VI 2017 r., I Ogólnopolska Konferencja Historyków XIX wieku, zatytułowana: ,,Druki ulotne na ziemiach polskich do 1918 r.: funkcje, znaczenie, zasoby”. Przewodnicząca Komitetu Naukowego: prof. Odsłon: 164
Gdynia, Uniwersytet Gdański i Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, 29–31 III 2017 r., XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Edukacja dla bezpieczeństwa, zatytułowana: ,,Terroryzm – społeczne zagrożenie i edukacyjne wyzwanie”. Przewodniczący Komite Odsłon: 152
Poznań, Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu 27 IV 2016 r., I Konferencji Naukowej ,,Bezpieczeństwo w XXI w. Szanse – zagrożenia – perspektywy”. Przewodnicząca Komitetu Naukowego: prof. dr hab. Kamila Wilczyńska. Referat: Koncepcja Integracja polskich Odsłon: 196
Galiny, Pałac i Folwark Galiny (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu) Warszawa 17–19 II 2016 r., I Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Kultura pokoju: ,,Wojna i pokój – od interpersonalnej do globalnej perspektywy”. Przewodniczący Komitetu Odsłon: 154
Warszawa, Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego, 17 II 2015 r., Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Żydzi, przemoc, rewolucja 1905 r.” Prowadzący obrady: prof. dr hab. Tomasz Kizwalter, dr hab. Katarzyna Błachowska, prof. dr hab. Andrzej Szwarc z Odsłon: 142
Limanowa (Forum Małopolskich Oddziałów Polskiego Towarzystwa Historycznego i Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Limanowej), 11–12 XII 2014 r., ,,Wielka Wojna w Małopolsce – Bitwa Limanowska 1914” w ramach projektu ,,Wielka Wojna w Małopolsce – pam Odsłon: 142
Warszawa (Instytut Pamięci Narodowej), 30 XI 2012 r., ,,O niepodległość i socjalizm”. W 120. Rocznicę powstania Polskiej Partii Socjalistycznej. Prowadzący obrady: prof. dr hab. Włodzimierz Suleja i prof. dr hab. Andrzej Friszke. Referat: Koncepcja terror Odsłon: 143
Szczecin (Uniwersytet Szczeciński), 24–25 IV 2012 r., ,,Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”. Organizowana przez Katedrę Badań nad Konfliktami i Pokojem Uniwersytetu Szczecińskiego. Przewodniczący K Odsłon: 141
Szczecin (Uniwersytet Szczeciński), 7 VI 2011 r., ,,Teoretyczne i praktyczne aspekty walki z terroryzmem i przestępczością kryminalną”. Organizowana przez Katedrę Badań nad Konfliktami i Pokojem Uniwersytetu Szczecińskiego przy współpracy z Komendą Wojewó Odsłon: 138
Police (Miejski Ośrodek Kultury), 28 X 2010 r., ,,Dzieje Polic”. Konferencja naukowa zorganizowana przez Urząd Miejski w Policach z okazji 750. lecia nadania praw miejskich. Organizatorzy: honorowy patronat burmistrz miasta Polic mgr inż. Władysław Diakun Odsłon: 147